Logo DRAWBRIDGE s.r.o
NYHETEROM DRAWBRIDGE s.r.oLANGUAGE LANGUAGE ENLANGUAGE SE
 

KVALIFICERAD BEMANNING

Det är mycket att tänka på när man ska hyra in / hyra ut utländsk arbetskraft.
Det är många lagar och regler som ska följas och efterlevas.

Vi på Drawbridge s.r.o. har lång erfarenhet av att hyra ut Slovakisk kvalificerad arbetskraft
till den Svenska och Norska marknaden.

I Sverige arbetar Drawbridge efter den s.k. 180 dagars regeln ( inom EU ). Detta innebär
att man arbetar max 180 dagar per kalenderår i Sverige och att den utländska arbetaren
betalar både skatt och sociala avgifter i sitt hemland.

Drawbridge s.r.o. är medlem i BI, Sveriges Byggindustrier, och är därmed förpliktigad att
följa Svenskt Kollektivavtal. Drawbridge rapporterar varje månad gjorda timmar från
föregående månad till fackförbundet Byggnads, det s.k. LÖSEN.

Den 1 juli 2013 blev det lag på att ett utländskt bolag som ska arbeta i Sverige måste,
till att börja med, registrera ett s.k. konto hos Svenska Arbetsmiljö Verket, AMV.

Varje utländsk arbetare som ska arbeta i Sverige, mer än 5 dagar, måste registreras
med namn, födelsenummer och var han/hon ska arbeta och hur länge. Drawbridge
följer naturligtvis detta förfarande.

Vidare ska alla, som kommer till Sverige för att arbeta, ha ett s.k. A1 (tidigare E101)
med sig. Detta är ett intyg från hemkommunen som visar vem han/hon arbetar för och
var och vem personen ska arbeta för i Sverige. Det visar även att personen ska betala
skatt och sociala avgifter i sitt hemland.

Alla dessa lagar och förordningar kan Drawbridge beställare/kunder vara trygga med
att Drawbridge följer!

Kontakta oss

 


 

TILLVERKNINGSINDUSTRIN I
TJECKIEN & SLOVAKIEN TILL
ERT FÖRFOGANDE!

Drawbridge kan även erbjuda
skandinaviska företag tillverkning
i Tjeckien och Slovakien av olika
högkvalitativa produkter till
konkurrenskraftiga priser.

Om montering är förlagd i
Skandinavien kan detta
ombesörjas av våra leverantörer,
alternativt att vi tillhandahåller
projekt- och arbetsledning.

 

SVENSKT KOLLEKTIVAVTAL

Drawbridge s.r.o. är medlem i bland
annat, Sveriges Byggindustrier, och
är därmed förpliktigadatt följa Svenskt
Kollektivavtal.

Drawbridge rapporterar varje månad
gjorda timmar från föregående månad
till fackförbundet Byggnads, det s.k.
LÖSEN.


Independent consultant
in Scandinavia:

Niels Kjeldsen
NK Consulting AB

Adress
P. O. Box 554
SE-442 16 Kungälv
Sweden

Visiting address:
Filaregatan 23
442 34 Kungälv

Phone:
+46 (0)303 100 90

Cell phone:
+46 (0)735 200 666


Fax:
+46 (0)303 100 87

Headquarters:

VD – Managing Director
Vladimír Bríza

Adress
Javorová 447
CZ 252 42 Jesenice
Czech Republic

Visiting address:
Javorová 447
CZ 252 42 Jesenice

Phone:
+420 (0)602 201 052

Fax:
+420 (0) 257 741 440

E-mail:
info@drawbridge.cz

© Drawbridge 2015
Web: Karamell.se