Logo DRAWBRIDGE s.r.o
NYHETEROM DRAWBRIDGE s.r.oLANGUAGE LANGUAGE ENLANGUAGE SE

KONTAKT


DRAWBRIDGE s.r.o NK Consulting AB

Address:
Attn: Ing. Vladimir Briza
Javorova' 447
CZ - 252 42 Jesenice
Czech Republic

Visiting Address:
Javorova' 447
CZ - 252 42 Jesenice

Phone:
+420 257 741 441

Cellphone:
+420 602 201 052

Postadress:
Att: Niels Kjeldsen
Box 554
442 16 Kungälv.
Sverige

Besöksadress:
Filaregatan 23
442 34 Kungälv

Telefon:
0303 - 100 90

Mobil:
0735 - 200 666

 

Kontakta mig!

Ja tack, jag vill att ni kontaktar mig! Nedan beskriver jag mitt ärende och anger mina kontaktuppgifter.

Beskriv ärendet kortfattat *

Ditt namn *

Ort

Telefon dagtid *

E-postadress

Independent consultant
in Scandinavia:

Niels Kjeldsen
NK Consulting AB

Adress
P. O. Box 554
SE-442 16 Kungälv
Sweden

Visiting address:
Filaregatan 23
442 34 Kungälv

Phone:
+46 (0)303 100 90

Cell phone:
+46 (0)735 200 666


Fax:
+46 (0)303 100 87

Headquarters:

VD – Managing Director
Vladimír Bríza

Adress
Javorová 447
CZ 252 42 Jesenice
Czech Republic

Visiting address:
Javorová 447
CZ 252 42 Jesenice

Phone:
+420 (0)602 201 052

Fax:
+420 (0) 257 741 440

E-mail:
info@drawbridge.cz

© Drawbridge 2015
Web: Karamell.se